מבחינת מערכת הבריאות היה צריך לקבל ריספרדל ותרופות לכל חייו…