תודה לאבא שבשמיים שנתן לנו את הבן שלנו בחזרה במתנה. שנתן לנו את גיא היקר שהיה פשוט שליח נאמן.