המחנכת התקשרה לברר מה עשינו שחזרה ילדה אחרת לבית הספר